Hizmetlerimiz

Bireysel Terapi

Birey;  kimlik, benlik ve duygu durumunun farkında olan kişidir. Yetişkinlik, bilinenin aksine gelişim sürecinin sonunda ulaşılabilen bir durum değil, sürekli değişim, yenilik ve uyum gerektiren bir olgunlaşma sürecidir. Çok büyük ve aşılabilmesi zor gibi görünen bazı sorunların ana kaynağı çok basittir.

Çocuk ve Aile Terapi

Çocuğun bireysel gelişiminin yaş grubu özelliklerine ve cinsiyetine uygun olarak ilerleyip ilerlemediği tespit edilerek; çocuğun verdiği mesajların doğru algılanıp oluşabilecek davranışsal, duygusal, akademik sorunların önüne geçilmesi hedeflenir.

Kognitif Rehabilitasyon

Kognitif fonksiyonlar, kognitif işlem hızı, öğrenme, dikkat, hafıza ve özyönetim olarak sıralanabilir.

Günümüzde strese ve travmatik yaşam şartlarına bağlı olarak her kesimden her yaşta kognitif bozuklukları olan bireyleri görmek mümkün.

Özel Eğitim Danışmanlığı

Lavanta Psikoloji’de akranlarından gelişimsel farklılık gösteren ve farklı gereksinimlere ihtiyaç duyan bireylere Özel Eğitim verilir. Çocuğun öğrenme özelliğine uygun bireysel program hazırlanır. Özel olarak desenlenmiş, zengin içerikli materyallerin desteğinde dikkat ve davranış geliştirme çalışması yapılır.

ANLESS

Çok Yönlü

Otizm Programı

ANLESS Çok Yönlü Otizm Programı bireylerin doğal hayatın içinde bahçe terapi, spor, sanat, aba temelli akademik eğitim, iletişim ve sosyalleşme becerilerini özel materyaller ile geliştiren bir yaşam sistemidir.

(A multi-disciplined autism educational program for individuals with autism for a natural life in education, sports and art)

Lavanta Psikoloji tarafından uygulanan Marka ve Patent tescilli bir eğitim programıdır.