Kognitif Rehabilitasyon

KOGNİTİF REHABİLİTASYON:

KOGNİTİF REHABİLİTASYON KİMLERE UYGULANIR?

-Bellek bozukluğu,

-Görsel – mekansal algılama güçlüğü,

-Hesaplama bozukluğu,

-Öğrenme kapasitesinde azalma,

-Konuşma bozukluğu,

-Algı bozukluğu,

-Yönelim ve odaklanma bozukluğu,

-Yapılandırma bozukluğu,

-Muhakeme etme güçlüğü,

-Uzun süreli depresyon,

-Travmatik durumlar,

-Strese bağlı kaygı bozuklukları,

-El / Göz Koordinason kaybı,

Kognitif fonksiyonlar, kognitif işlem hızı, öğrenme, dikkat, hafıza ve özyönetim olarak sıralanabilir. Günümüzde strese ve travmatik yaşam şartlarına bağlı olarak her kesimden her yaşta kognitif bozuklukları olan bireyleri görmek mümkün.

Kognitif Rehabilitasyon, dikkat, bellek, algı, muhakeme etme gibi bilişsel işlevlerin gelişmesi için yapılandırılan bir çalışmadır.

Hastalık, zehirlenme, madde kullanımı, uzun süreli depresyon, travma, strese bağlı kaygı bozuklukları veya uzun süreli açlık, susuzluk, uykusuzluk gibi durumlarla karşılaşanların, zihinsel yetenekleri ve bilişsel becerilerinde düşüşler görülebilir. Ayrıca merkezi sinir sistemini etkileyen nörolojik problemler de kognitif bozukluklara neden olabilmektedir.
Bazı durumlarda ise kişinin özgüvenin düşük olması, hata yapma kaygısı, benlik algısının azalarak, sosyal hayattan izolasyonu da bu süreçte etkilidir. Hatta nörolojik hastalıkların da bu olumsuz duyguların ilerlemesine eşlik ettiği sık rastlanan bir durumdur. (Nörolojik hastalıklar ile olumsuz duygular birbirini tetikleyen iki unsurdur.)

Kognitif bozukluklara karşı uygulanan farmakolojik (ilaç) tedavinin etkilerinin kısıtlı kalabildiği durumlarda, alternatif yaklaşımlara ihtiyaç duyulur. Bundan dolayı Kognitif Rehabilitasyon; algılama, mantıksal düşünme, konuşabilme, hafıza, dikkat, olay örgüsü kurabilme, hissetme, karar verebilme, öğrenme gibi becerilerde azalma ya da işlevin kaybedilmesi durumlarında her yaştan bireye uygulanır.

 HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILIR?

Lavanta Psikoloji’de uygulanan Kognitif Rehabilitasyon’da amaç; bireyin sıkıntısının çözümlenerek yaşam boyu kullanacağı bilişsel becerileri yeniden kazandırıp,  yaşayabileceği sorunla ilgili de başa çıkabilme yöntemlerini göstermektir.

Ayrıca, bireyin yaşadığı travmanın veya hastalık sonucu oluşan bir takım psikiyatrik ve nörolojik bozukluklara bağlı azalan kognitif işlevlerin geliştirilip; hayat kalitesinin yükseltilmesidir.

Biz Ne yapıyoruz?

-Öğrenilen yeni bilgiler ile geçmişte bulunan; ancak kaybedilen bilişsel becerilerin tekrar kazandırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

– Kişiye özel bilişsel gereksinimine göre oluşturulan özel materyaller ile uygulama yapılır.

-Hem nörolojik hem de duygusal süreçlerde aynı anda gelişmeyi sağlamak için çok yönlü bir yaklaşım metodu uygulanır.

-Başarıda danışanın isteği ve Rehabilitasyon sürecine düzenli katılımı etkilidir.

-Terapi sırasında öğrenilenlerin gündelik hayata uyarlanabilmesi için çeşitli ödevler verilir.

-Kişiden sağlıksız eski işlevsiz düşünme ve davranış tarzının yerine, işlevsel davranış kalıpları koyması amaçlanır.

-Terapi sürecinin sonunda, kişinin kendisiyle ilgili gerçekçi düşünceler geliştirip, başarısız ve mutsuz olmasına neden olan yanlış davranış kalıplarını tümüyle bırakması hedeflenir.

-Kognitif Rehabilitasyon sürecinde kişinin uzun yıllara yayılarak biriktirdiği ve kişiliğinin bir parçası haline gelen olumsuz duygulardan arınması sağlanır.

-Terapilerin süresi ise bireyin ihtiyaçları ile etkilenme durumuna göre değişiklik gösterir. Bazı durumlarda 6 seans yeterli olurken kimilerinde de süre bir yılı aşabilir.

– Kognitif  Rehabilitasyon’un diğer ekollerden en önemli farkı, danışanın da terapist kadar süreçte etkin olmasıdır. Danışanın çözüme aktif katılımı tedavi süresinin uzaması ya da daha kısa sürede tamamlanmasını belirler.

-Yapılan bütün çalışmaların ardından uzmanımız tarafından nöropsikolojik değerlendirmeler ile ilerlemeler test edilir. Böylelikle tedavinin sonuçları gözlemlenir.