ANLESS

ANLESS Çok Yönlü Otizm Programı Nedir?

( A multi-disciplined autism educational program for individuals with autism for a natural life in education, sports and art)  

ANLESS Çok Yönlü Otizm Programı bireylerin doğal hayatın içinde bahçe terapi, spor, sanat, aba temelli akademik eğitim, iletişim ve sosyalleşme becerilerini özel materyaller ile geliştiren bir yaşam sistemidir.

ANLESS Çok Yönlü Otizm Programı’nda Neler Yapılıyor?

-ANLESS için özel hazırlanmış değerlendirme formlarıyla çok yönlü eğitsel program hazırlanır.

-Özel uygulama alanında doğal hayata adaptasyon çalışmaları yapılır.

-Yaşam atölyelerinde görsel ve işitsel algı geliştirme amaçlı çalışmalara başlanır.

-Özel geliştirilmiş kitap ve materyallerle bireyin zihinsel faaliyetleri arttırılır.

-ANLESS OTİZM’de Uygulamalı davranış analizi (ABA) ile fırsat temelli öğretim yöntemleri uygulanır.

-ANLESS’de bilişsel gelişim aşamalarına uygun kitap ve materyaller ayrıca iletişim becerilerini güçlendirmek için interaktif hikaye ve masal serileri kullanılmaktadır.

-ANLESS’de sanat; bireyin yaratıcılığı ve doğal iletişim becerilerinin gelişmesi için ritim, drama, kil ve hamur çalışmaları ile el sanatlarına yer verilir.

-ANLESS’de spor; açık alanda bireyin bedensel koordinasyonu ve psiko- motor becerilerini güçlendiren çalışmalar yapılır.

-ANLESS’de bahçe terapi; açık alanda bireyin mevsimsel döngü ve doğa değişimlerini yaşayarak sürdürmesi ve adapte etmesi sağlanır.

-ANLESS’de sosyalleşme ve iletişim becerilerinin güçlendirilmesi için kitap ve materyaller eşliğinde eğitsel çalışmalar yapılır.

-ANLESS’de duyu bütünleme çalışmaları özel olarak hazırlanmış doğal ortamda yapılır. Zengin işitsel ve görsel uyaranlar eşliğinde dünyayı normale en yakın biçimde algılayıp öğrenmesi amaçlanır.

Hangi Eğitim Teknikleri Uygulanır?

-Uygulamalı davranış analizi ilkeleri (ABA-Akademik Eğitim),

-Etkileşim metodu ile doğal ortamda dil öğretimi,

-Fırsat temelli oyun terapi,

OTİZM NEDİR?

Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan karmaşık gelişimsel bir bozukluktur. Ne yazık ki günümüzde bütün dünyada otizmli çocuk sayısında ciddi oranlarda artış görülmektedir. Bugün her 100 çocuktan üçünde otizme rastlanırken; bu oran kız çocuklarına göre erkek çocuklarında 3-4 kat daha fazladır.

Otizme, neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemektedir. Araştırmalara göre kimyasal zehirlenmeler, çevresel kirlilik, beynin yapısını etkileyen sinir sistemindeki sorunlar ile kalıtımsal yatkınlığın otizmi tetiklediği uzmanlarca belirtilmektedir. Bazen ise küçük çocuklarda aşırı televizyon izleme, bilgisayar ve akıllı telefon kullanımı gibi olumsuz faaliyetlerin semptomun oluşmasında uygun zemini hazırladığı gözlenmiştir. 

Otizm bir zihinsel ya da fiziksel engellilik değildir. Sosyal iletişim bozukluğu olup, dilin soyut yapısının çözümlenememesidir. Otizmli bireyler etkilenme derecesine göre hafif, orta ve ağır olarak gruplandırılır.

Otizmin pek çok belirtisi vardır. Ancak ilk belirtileri arasında yaygın olarak öğrenme güçlüğü, göz kontağında yetersizlik,  tekrarlayıcı ve stereotipik  hareketlerin fazlalığı dikkat çeker. Aileler ise bu durumu fark ettiklerinde paniğe kapılmamalı. Erken tanı ve yoğun eğitim çok önemlidir.

Çocuklarda Nelere Dikkat Edilmeli?

Otizmde erken teşhis önemli. Bu yüzden bebeğiniz 6 ayı geçtiği halde başkalarına gülümsemiyorsa, 12 ayı geçtiği halde sesler çıkartmıyorsa, 12 ayı geçtiği halde parmakla bir şeyleri işaret etmiyor ya da “bay bay” gibi iletişim amaçlı hareketler yapmıyorsa, 16 ayı geçtiği halde tek bir sözcük söylemiyorsa, 24 ayı geçtiği halde “Baba, anne, git, gel…” gibi basit cümleler kurmuyorsa, kazanılan diğer davranışlarında ilerleme yerine gerileme varsa;
Dikkat!
 Bir yerlerde terslik var. 
Hemen bir uzmandan yardım istenmesi gerekiyor.

Çocuk nöroloğu ya da çocuk psikiyatrisince otizm teşhisi konulan birey ve aile için uzun bir eğitim yolculuğu başlar. Ancak sorunla hiç beklemedikleri bir anda yüzleşen ailelerin de bir şok evresi vardır. Yaşanılan ilk şokun ardından reddetme,  öfke, üzüntü ve inkar gelir. Ardından da suçluluk, korku, merak ve kaygı evresi başlar. İlk şok evresini kısa sürede atlatıp, doğru tedavi yöntemlerine başlayan aileler, önemli oranda ilerleme sağlar. Merkezimizde ANLESS Çok Yönlü Otizm Programı’ndan faydalanan ailelere, aynı zamanda destekleyici bilgilendirme çalışmaları yapılır. 

Anless Çok Yönlü Otizm Programı (a multi-disciplined autism educational program for individuals with autism for a natural life in education, sports and art)  Lavanta Psikoloji tarafından uygulanan Marka ve Patent tescilli bir eğitim programıdır. Yetkili yerlerin dışında kullanımı yasak olup bayilikler LAVANTA PSİKOLOJİ tarafından verilmektedir.

Anless ve Lavanta Psikoloji

Anless Çok Yönlü Otizm Programı (a multi-disciplined autism educational program for individuals with autism for a natural life in education, sports and art)  Lavanta Psikoloji tarafından uygulanan Marka ve Patent tescilli bir eğitim programıdır. Yetkili yerlerin dışında kullanımı yasak olup bayilikler LAVANTA PSİKOLOJİ tarafından verilmektedir.