Özel Eğitim Danışmanlığı

Özel Eğitimde Kimlere Hizmet Veriyoruz?

-Otizm,

-Düşük Okul Başarısı,

-Okula Hazırlık Programı,

-Özel Öğrenme Güçlüğü,

-Konuşma Güçlüğü,

-Disleksi,

-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite,

-Gelişim Geriliği ve Geç Öğrenme.

Lavanta Psikoloji’de akranlarından gelişimsel farklılık gösteren ve farklı gereksinimlere ihtiyaç duyan bireylere Özel Eğitim verilir. Çocuğun öğrenme özelliğine uygun bireysel program hazırlanır. Özel olarak desenlenmiş, zengin içerikli materyallerin desteğinde dikkat ve davranış geliştirme çalışması yapılır. Çocukların, olumsuz duygulardan kurtularak; öğrenme stratejisi kurabilen, sorun çözme becerisi yüksek, mutlu ve başarılı bireylere dönüşmesi amaçlanır.

Otizm; yaygın bir gelişimsel bozukluktur. Doğuştan gelen ya da yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkar. Merkezimizde bütüncül bir yaklaşım olan ANLESS Çok Yönlü Otizm Programı uygulanır.

Okula Hazırlık Programı’nda;

-Okul olgunluk testi uygulanır,

-Çocuğun güçlü ve yetersiz alanları tespit edilir,

-Bireysel öğretim programı hazırlanır,

-Çoklu uyaran sistemine göre bireysel öğretim uygulanır,

-Çocukların özel geliştirilmiş materyallerle bütün gelişim basamaklarında paralel ilerleme sağlanır,

-Aileye bu süreçte danışmanlık hizmeti verilir,

-Problem çözme becerisi arttırılır.

Okula başlama dönemi, çocuğun yaşamındaki önemli noktalardan birisidir. Çocuğun bu dönemde iyi hazırlanması gelecekte ki akademik başarısını belirleyen önemli basamaklardandır. Okul olgunluğuna erişen bir çocuğun, ilkokula başladığında yeterli bilişsel ve psikolojik seviyede olduğu kabul edilir. Okula başlama ve uyum süreci sadece çocuk için değil, aile için de yeni bir deneyimdir.

Lavanta Psikoloji’de çocuğun bilişsel seviyesinin yükseltilmesi hedeftir. Problem çözme becerisine sahip, yaratıcılığı gelişmiş, özgüveni yüksek çocuklar yetiştirilmesi amaçlanır. Bunun için de “Çoklu uyaran sistemi” temel alınmıştır. Programımızda çoklu uyaran sistemine göre özel hazırlanmış kitap ve materyaller ile çocuğun öğrenme özelliğine uygun “Bireysel Program” oluşturulur.
Okul olgunluğuna sahip çocuklarda bilişsel, psiko motor, duygusal ve sosyal gelişimlerinin yaşına uygun ilerlemesi hedeflenir.