Çocuk ve Aile Çalışma Alanlarımız:

Davranış ve uyum problemleri,

Özgüven eksikliği,

Utangaçlık, içe kapanma,

İletişim problemleri ile sosyal beceri yetersizliği,

Kaygı ve korku,

Okul korkusu

Ayrılık anksiyetesi,

Dürtüsellik ile öfke kontrolü,

Tuvalet problemi,

Yemek yeme bozuklukları,

Tırnak yeme, parmak emme,

Kardeşler arası kıskançlık,

Boşanma dönemi ve sonrasında çocuk danışmanlığı,

Aile Eğitim Programı.

Çocuğun bireysel gelişiminin yaş grubu özelliklerine ve cinsiyetine uygun olarak ilerleyip ilerlemediği tespit edilerek; çocuğun verdiği mesajların doğru algılanıp oluşabilecek davranışsal, duygusal, akademik sorunların önüne geçilmesi hedeflenir.  Çocuğun, ailesinin yanı sıra eğitim ortamı ve sosyal çevresiyle sürdürülen işbirliğinde gelişim sürecinde izlenmesi gereken yol haritası oluşturulup; davranışsal, duygusal ve akademik sorunların kısa sürede çözülmesi amaçlanır.

Lavanta Psikoloji’de çocuğun yanı sıra Aile Danışmanlığı da odak noktadır. Aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri, yaşadıkları sorunlar, sorun çözme, aile içi iletişim, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ve aileyle ilgili problemlerin çözümüne yönelik danışmanlık hizmeti verilir.

Çocuğun bireysel gelişiminin yaş grubu özelliklerine ve cinsiyetine uygun olarak ilerleyip ilerlemediği tespit edilerek; çocuğun verdiği mesajların doğru algılanıp oluşabilecek davranışsal, duygusal, akademik sorunların önüne geçilmesi hedeflenir.  Çocuğun, ailesinin yanı sıra eğitim ortamı ve sosyal çevresiyle sürdürülen işbirliğinde gelişim sürecinde izlenmesi gereken yol haritası oluşturulup; davranışsal, duygusal ve akademik sorunların kısa sürede çözülmesi amaçlanır.