EKONOMİK KRİZ BİREYSEL HAYATI NASIL ETKİLİYOR?

Her ekonomik sıkıntı toplumlarda hareketlenmeye ve bireysel hayatlarda da zorunlu bir değişime neden olur. Bireyler ve aileler yaşanan ekonomik sıkıntıyı en sağlıklı şekilde atlatabilmek için ya bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kalırlar ya da bütçelerini yeni duruma göre düzenlerler.

Örneğin: Geçmişte kalabalık aile yapısının yaygın olduğu ülkemizde son yıllarda 18 yaşını dolduran gençler, eğitim ya da çalışma maksatlı olarak kendi bireysel yaşam alanlarını rahatlıkla kurabiliyordu. Böylelikle gençler, kendi tercihlerine göre bir hayat sürdürebilecek imkanlara sahip olabiliyordu. Ne var ki küresel boyutta yaşanan ekonomik sıkıntılar gençlerin, yeniden aile evine dönmesine neden olabiliyor.  Özellikle ekonomik sorunlardan dolayı bireysel hayatlarda görülen bu tip değişimler, ailelere önemli sıkıntılar da yaşatabiliyor.

Burada şu sorular akla geliyor:

  • Aile ve genç eve zorunlu geri dönüşü nasıl değerlendiriyor?
  • Aileler, eğitimi için önemli bir bütçe ayırdığını düşündüğü çocuğunun işsiz kalıp, bireysel yaşam alanını bırakıp eve geri dönmesinden dolayı yaşanan kaygıyı dışarıya nasıl yansıtıyor?
  • Kimi aileler bireyin, eve geri dönmesini başarısızlık olarak görüp sorunu dramatikleştiriyor mu ya da yuvaya yavrunun geri dönüşü olarak mı değerlendiriyor?
  • Ekonomik sıkıntılardan dolayı eve geri dönen gençler, bunu hayat oyununda kaybetme ya da kazanma üzerine kurgulanan bir sınav olarak mı görüyor? Ya da çözülemeyecek travmatik bir durum olarak mı algılıyor?

Bu ve benzeri sorunlara, verilen cevaplar ailelerle bireylerin,  sıkıntıyı atlatabilme şeklini ortaya koyar.

Toplumların zaman zaman karşılaştığı ekonomik kriz, savaş, doğal afetler, salgın hastalıklar gibi sıkıntılı geçiş süreçlerinden bireylerin nasıl etkileneceğini ise bakış açıları belirler. Bu tip travmatik süreçleri kalıcı zararlar bırakmayacak şekilde atlatmak önemlidir.

Her değişiklik uyum kurana değin sancılı geçer. Unutmayalım ki gül bahçesinde yürümek kadar taşlı dikenli yollarda yürümeyi öğrenmek de önemli. Hatta bizlere yeni tecrübeler kazandırması , bireysel olarak farklı özelliklerimizi ortaya çıkartmasını da artı olarak görmeliyiz.

Psikolog-Özel Eğitim Uzmanı; Özgü Ertul